Podnikové vzdělávání Septiky, žumpy, jímky, garáže s.r.o.. a partner

Název projektu: Podnikové vzdělávání Digitalka s.r.o. a partner

Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012619

Doba realizace projektu: 1.10.2019 – 30.9.2021

Projekt zajišťuje podnikové vzdělávání zaměstnanců společnosti Digitalka s.r.o. a zapojeného partnera v rámci výzvy 03_19_097 Podnikové vzdělávání zaměstnanců II. Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí, dovedností a zejména klíčových kompetencí pracovníků. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 • CZ
 • EN
 • DE
 • RU
 • ESP
 • Žumpa je jímka,
  která odpadní vodu nečistí,
  ale pouze shromažďuje!

 • Likvidujte odpadní
  vodu, buďte šetrní k
  naší přírodě!

   

 • Ministerstvo ŽP,
  vyhlásilo dotační program
  Dešťovka, od dubna 2017!!!

 • Septik je vícekomorová
  nádrž, určená pro první
  stupeň čištění ...

 • Betonovou jímku
  můžete ihned po montáži
  začít používat!

FB