Dotační program Dešťovka II.

Nestihli jste využít první kolo dotačního programu Dešťovka? Pro velký zájem vyhlásilo MŽP a SFŽP ČR finanční dotaci pro využití srážkové a odpadní vody v domácnostech a zahradách s názvem Dešťovka II – 2. výzva. Žádosti budou přijímány elektronicky od 7. září 2017 od 10:00 na webových stránkách www.dotacedestovka.cz až do vyčerpání alokace, která činí 240 milionů Kč. O dotaci mohou žádat vlastníci a stavebníci rodinných a bytových domů. Dotace se netýká rekreačních objektů.

Jaký je účel dotačního programu Dešťovka II?

 • motivace k udržitelnému hospodaření s vodou v domácnostech a na zahradách (využití dešťové či přečištěné šedé vody k zalévání a splachování)
 • zajištění užitkové vody v době sucha
 • ušetření nákladů na pitnou vodu
 • snížení odebírané pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů

Zajímavosti z dotačního programu:

 • Polovina financí je určena pro suchem ohrožené oblasti, polovina pro ostatní uživatele. Maximální výše podpory až 50 % z celkových způsobilých výdajů. Jedna domácnost si může přijít až na 105 000Kč.
 • Aktualizovaný seznam suchých obcí zde. Pokud žadatel svoji obec v seznamu nenajde, měl by si ověřit splnění kritérií na obci, což může doložit k žádosti individuálně.
 • Je prodloužena lhůta na doložení papírové žádost s přílohami a odborného posudku na 30 dní.
 • Neotálejte, v prvním kole byly dotace rozebrány během 28 hodin.
 • Do 3 týdnů od podání žádosti bude žadatel vyrozuměn, zda je žádost v pořádku či zda má odstranit nedostatky. Po schválení žádosti bude žadateli do 3 týdnů od uzavření smlouvy odeslána dotace.
 • Na realizaci projektu od doby akceptace žádosti je 12 měsíců.

Podporované projekty:

1) Srážková voda pro zálivku zahrady

 • celková maximální výše dotace 55.000 Kč
 • 20.000 Kč na pořízení a instalaci systému + 3.500 Kč/m3 vypočítaného objemu nádrže na vodu (min 2m3), dotace na zpracování projektu není

Dotace na koupi zahradní nádrže na dešťovou vodu o objemu min. 2m3 k zalévání zahrady nebo využití jako vody užitkové. Srážková voda zachycená například na střeše je přes filtrační zařízení akumulována v podzemní nádrži s přepadem do vsakovacího zařízení. Tyto systémy budou podporovány jen u stávajících domů v oblastech výrazně postižených suchem. Nutné doložení stanoviskem obce nebo odkazem na veřejně dostupné dokumenty.

Pro získání dotace musí být splněno alespoň jedno z kritérií:

V obci bylo od roku 2014:

 • nutné alespoň jednou zajistit náhradní zásobování pitnou vodou;
 • opakovaně omezeno používání pitné vody minimálně ve dvou letech;
 • dlouhodobě omezeno používání pitné vody minimálně na dobu 3 měsíců v jednom roce.
 • aktualizovaný seznam suchých obcí zde.

2) Srážková voda pro zálivku zahrady a splachování wc

 • celková maximální výše dotace 65.000 Kč
 • 30.000 Kč na pořízení a instalaci systému + 3.500 Kč/m3 vypočítaného objemu nádrže (min 2m3), dotace na zpracování projektu není

Dotace na pořízení tohoto systému není územně omezena.

3) Přečistěná odpadní voda jako voda užitková bez využití srážkové vody

 • celková maximální výše dotace 105.000 Kč (max. 50 %)
 • 45.000 Kč na pořízení a instalaci systému bez srážkové vody
 • 3.500 Kč/m3 vypočítaného objemu nádrže (min 2m3)
 • 10.000 Kč na zpracování projektu

Dotace na instalaci komplexního systému na recyklaci vody - svádění vod z umyvadel, van a sprch samostatným rozvodem do speciálního zařízení na recyklaci tzv. šedé vody, kde je voda přečištěna a dále využívána jako voda užitková např. pro splachování toalet.

4) Využití přečištěné odpadní vody jako vody užitkové s využitím srážkové vody

 • celková maximální výše dotace 105.000 Kč
 • 60.000 Kč na pořízení a instalaci systému
 • 3.500 Kč/m3 vypočítaného objemu nádrže (min 2m3)
 • 10.000 Kč na zpracování projektu

Dotace na realizaci nejdokonalejších systémů, které budou recyklovat šedou vodu a současně využívat i vodu srážkovou.

Poznámky:

Dotace může pokrýt maximálně 50 procent způsobilých výdajů, mezi které je možné zahrnout nákup zařízení, jeho instalaci, zemní práce i úpravu rozvodů. U projektů zaměřených na přečištění odpadních vod je součástí dotace i úhrada nákladů za projektovou dokumentaci ve výši 10 tisíc korun.

Jaká je orientační návratnost?

Návratnost je různá. Může být už od 10 let u složitějších systémů. Díky novým systémům by domácnost mohla ušetřit až 100 m3 vody ročně. Při ceně vody 70-115 Kč/m3 by běžná domácnost mohla ušetřit 7000 - 11500 Kč ročně.

Základní principy Dešťovky:

 • rychlá administrace – pravidlo 3 týdnů
 • možnost opravy žádosti v případě zjištění nedostatků
 • uznatelnost výdajů ode dne vyhlášení výzvy
 • doba na realizaci projektu 1 rok od akceptace žádosti

Jak získat dotaci:

 • Seznámit se s podmínkami, nechat zpracovat odborný posudek.
 • Připravit podklady pro žádost (vyžadován jednoduchý projekt – oslovení dodavatele).
 • Podat elektronickou žádost.
 • Vyčkat na posouzení žádosti.
 • Doložit dokončení realizace systému.
 • Podpis návrhu smlouvy a vyčkání na dotaci.
 • Vyplacení podpory.

Kdo vám poradí se získáním dotace:

 • dotační kalkulačka na www.dotacedestovka.cz
 • osobní konzultace na krajských pracovištích SFŽP ČR
 • Zelená linka – zdarma 800 260 500
 • e-mail – info@sfzp.cz

Odborné články

Zde najdete odborné články a studie:

Dotační program Dešťovka

MŽP a SFŽP ČR spouští dotační program Dešťovka

29. května startuje příjem žádostí

MŽP a SFŽP ČR vyhlašuje nový dotační program DEŠŤOVKA podporující udržitelné hospodaření s vodou v domácnostech (využití dešťové či přečištěné šedé vody k zalévání a splachování). Cílem je zajistit užitkovou vodu lidem v době sucha, ušetření nákladů na pitnou vodu, snížení množství odebírané pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů, motivovat k udržitelnému hospodaření s vodou. Dotace je určena pro vlastníky a stavebníky rodinných a bytových domů, kteří chtějí šetřit vodu i své peníze. Příjem žádostí začíná 29. května, rozdělovat se bude 100 milionů korun.

Jaké projekty jsou podporované?

1) Akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady – pouze v oblastech s akutním nedostatkem vody
(celková maximální výše dotace 55.000 Kč, maximální fixní část 20.000 Kč + 3.500 Kč/m3 nádrže, dotace na zpracování projektu není)

Dotace na koupi zahradní nádrže na dešťovou vodu o objemu min. 2 m3 k zalévání zahrady nebo využití jako vody užitkové. Srážková voda zachycená například na střeše je přes filtrační zařízení akumulována v podzemní nádrži s přepadem do vsakovacího zařízení. Tyto systémy budou podporovány jen u stávajících domů v oblastech výrazně postižených suchem, například tam, kde bylo v posledních třech letech zásobování vodou nutné zajistit cisternami nebo platil zákaz zalévání a napouštění bazénů. Doložení stanoviskem obce nebo odkazem na veřejně dostupné dokumenty.

Pro získání dotace musí být splněno alespoň jedno z kritérií:

V obci bylo od roku 2014:
1) nutné alespoň jednou zajistit náhradní zásobování pitnou vodou;
2) místní vyhláškou opakovaně omezeno používání pitné vody minimálně ve dvou letech;
3) místní vyhláškou dlouhodobě omezeno používání pitné vody minimálně na dobu 3 měsíců v jednom roce.

2) Akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady a splachování WC

(celková maximální výše dotace 65.000 Kč, maximální fixní část 30.000 Kč + 3.500 Kč/m3 nádrže, dotace na zpracování projektu není)

Dotace na pořízení tohoto systému není územně omezena.

3) Využití přečištěné odpadní vody jako vody užitkové bez využití srážkové vody

(celková maximální výše dotace 105.000 Kč, maximální fixní část 45.000 Kč + 3.500 Kč/m3 nádrže, dotace na zpracování projektu 10.000 Kč)

Dotace na instalaci komplexního systému na recyklaci vody. Svádění vod z umyvadel, van a sprch samostatným rozvodem do speciálního zařízení na recyklaci tzv. šedé vody, kde je voda přečištěna a dále využívána jako voda užitková např.pro splachování toalet.

4) Využití přečištěné odpadní vody jako vody užitkové s využitím srážkové vody

(celková maximální výše dotace 105.000 Kč, maximální fixní část 60.000 Kč + 3.500 Kč/m3 nádrže, dotace na zpracování projektu 10.000 Kč)

Dotace na realizaci nejdokonalejších systémů, které budou recyklovat šedou vodu a současně využívat i vodu srážkovou.

Co vše pokryje dotace?

Dotace může pokrýt maximálně 50 procent způsobilých výdajů, mezi které je možné zahrnout nákup zařízení, jeho instalaci, zemní práce i úpravu rozvodů. U projektů zaměřených na přečištění odpadních vod je součástí dotace i úhrada nákladů na projektovou dokumentaci ve výši 10 tisíc korun.

Dešťovka šetří vodu i peníze
Návratnost investice je různá. Může být už od 10 let u složitějších systémů.
Díky novým systémům by domácnost mohla ušetřit až 100 m3 vody ročně.
Při ceně vody 70 - 115 Kč/m3 by běžná domácnost mohla ušetřit 7000-11500 ročně.

Vyhlášení výzvy MŽP: 27.duben 2017 11:15
Žádosti přijímány elektronicky od 29.května 2017 10:00 až do vyčerpání celkové alokace.
Alokace: 100 milionů Kč

Základní principy Dešťovky:

 • rychlá administrace – pravidlo 3 týdnů
 • možnost opravy žádosti v případě zjištění nedostatků
 • uznatelnost výdajů ode dne vyhlášení výzvy
 • doba na realizaci projektu 1 rok od akceptace žádosti

Jak získat dotaci?

 • seznámit se s podmínkami
 • připravit podklady pro žádost (vyžadován jednoduchý projekt – oslovte dodavatele)
 • podat elektronickou žádost
 • doložit dokončení realizace systému
 • podpis návrhu smlouvy a vyčkání na dotaci

Kdo vám poradí?

 • dotační kalkulačka na www.dotacedestovka.cz
 • osobní konzultace na krajských pracovištích SFŽP ČR
 • Zelená linka – zdarma 800 260 500
 • e-mail – info@sfzp.cz
 • CZ
 • EN
 • DE
 • RU
 • ESP
 • Žumpa je jímka,
  která odpadní vodu nečistí,
  ale pouze shromažďuje!

 • Likvidujte odpadní
  vodu, buďte šetrní k
  naší přírodě!

   

 • Ministerstvo ŽP,
  vyhlásilo dotační program
  Dešťovka, od dubna 2017!!!

 • Septik je vícekomorová
  nádrž, určená pro první
  stupeň čištění ...

 • Betonovou jímku
  můžete ihned po montáži
  začít používat!

FB