Garáže

Charakteristika garáží

Železobetonové garáže vyrábíme jako prefabrikované korpusy včetně podlahy, v čelní stěně jsou opatřeny otvorem pro zabudování vrat popřípadě pro jiné úpravy.

V kompletní sestavě se jedná o hotový výrobek, který ihned po osazení začne plnit svoji funkci a stává se plnohodnotným stavebním výrobkem. Zákazník tak dostává k okamžitému užívání kvalitní a plně funkční garáž bez předchozí náročné a zdlouhavé klasické stavby.

Dvojgaráž basic bílá

Standardní beton garáž je řešena jako samostatně stojící stavební objekt. Z jednotlivých garáží lze snadnými úpravami zhotovit dvojgaráž, případně je koncipovat jako řadové. Výrobek lze použít i k jiným účelům – např. jako prodejní stánky, rozvodny pro technická zařízení, sklady, dílny, zahradní domky atp.

Technický popis garáže

Garáž je samonosný, monolitický, železobetonový, tenkostěnný prvek, sestávající z obvodových stěn, podlahy a střechy. Jedná se o prostorový prvek z betonu tř. C30/37 dvojitě armovaný ocelovou výztuží a Kari sítěmi. Stropní deska spolu s atikou tvoří vanu vyspádovanou k zadní stěně betonové garáže. V nejnižší části je osazen vtok do svodu dešťové vody.

Střecha garáže je opatřena penetrací a vrstvou asfaltových pasů. Únosnost stropní desky je stanovena statikem na 2,8 kN na 1 m2.

Namísto ploché střechy si zákazník může garáž opatřit sedlovou, valbovou nebo stanovou střechou, která se ukotví do čtyř transportních šroubových pouzder M36. Podlaha garáže je samonosná, bez spádu a je schopna unést břemeno odpovídající nejtěžšímu osobnímu automobilu.

Na přání zákazníka je možné podlahu opatřit různými druhy nátěrů.

V bočních stěnách lze osadit dveře a okna vždy tak, aby od vratové špalety zůstala celistvá stěna 1,5 m a od zadní stěny 1 m. U zadní stěny lze umístit otvory tak, aby od každého rohu zůstala celistvá stěna nejméně 0,5 m. Otvory nesmějí zasahovat do nosné armatury atiky.
Jednogaráž bílá basicVrata garáže HORMANN typ Berry jsou sklopná s výplní z hliníkového plechu, ovládaná ručně nebo dálkovým ovládáním. Standardně jsou dodávána v hnědém nebo bílém odstínu RAL 9001.

Stěny garáže jsou ve standardním provedení opatřeny vnější stěrkovou omítkou a vnitřním omítkovým nátěrem. Na přání lze v obvodových stěnách osadit okno 800x600 mm a dveře 800x1900 mm (profil GEALAN).

Odvětrání garáže je zajištěno v přední části garáže konstrukcí vrat. V zadní stěně jsou umístěny větrací otvory kryté plastovými ventilačními mřížkami.

Hmotnost jednogaráže 13 t, hmotnost dvojgaráže 2x12 t.

Variabilita garáží

Každou garáž vyrábíme na základě individuálního přání zákazníka. Jsme schopni (pokud to konstrukční systém dovolí) tvary, velikosti a umístění dveřních a okenních otvorů měnit. Dodáváme i garáže nedokompletované, skořepiny s otvory pro vrata eventuálně pro dveře a okna tak, abychom uspokojili potřeby zákazníků, kteří si některé práce chtějí udělat sami.

Na přání jsme schopni garáž vybavit otevíráním vrat na dálkové ovládání nebo elektroinstalací (včetně revizní zprávy).

Stavební realizace garáže

Garáž se usazuje na dva podélné základové pasy, popřípadě na křižem vyztuženou betonovou desku min. tloušťky 15 cm z betonu tř. C 12/15. Šířka podélných pasů minimálně 300mm. Výška základů je určena nezámrznou hloubkou. U rovinnosti základů výrobce toleruje odchylky do -5 mm, které se při montáži dají vyrovnat vhodnými distančními podložkami. U dvojgaráže musí být zhotoven podélný základ pod spojem obou polovin a podlaha nejméně ve třech místech položena na základ. Mezi spodkem podlahy garáže a upraveným terénem mezi základy musí být minimálně 20 mm vzduchová ventilační mezera.Jednogaráž basic hnědá

Povrch základů není nutno izolovat proti zemní vlhkosti. Garáž je v rozích vybavena čtyřmi pouzdry pro závěsy a ukládá se jeřábem o minimální nosnosti 28 tun. Tímto systémem lze garáž následně přemisťovat na další potřebná stanoviště.

Ceny garáží naleznete vždy u konkrétného produktu.

Garáže - údržba

Průběžně kontrolovat bezchybné zavírání vrat a 1x za dva roky promazat třecí části.
Průběžně čistit lapač listí osazený na vtoku dešťové vody na střeše.

Přejít na Produkty

POPTAT

 • CZ
 • EN
 • DE
 • RU
 • ESP
 • Žumpa je jímka,
  která odpadní vodu nečistí,
  ale pouze shromažďuje!

 • Likvidujte odpadní
  vodu, buďte šetrní k
  naší přírodě!

   

 • Ministerstvo ŽP,
  vyhlásilo dotační program
  Dešťovka, od dubna 2017!!!

 • Septik je vícekomorová
  nádrž, určená pro první
  stupeň čištění ...

 • Betonovou jímku
  můžete ihned po montáži
  začít používat!

FB