Dotační program Dešťovka

MŽP a SFŽP ČR spouští dotační program Dešťovka

29. května startuje příjem žádostí

MŽP a SFŽP ČR vyhlašuje nový dotační program DEŠŤOVKA podporující udržitelné hospodaření s vodou v domácnostech (využití dešťové či přečištěné šedé vody k zalévání a splachování). Cílem je zajistit užitkovou vodu lidem v době sucha, ušetření nákladů na pitnou vodu, snížení množství odebírané pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů, motivovat k udržitelnému hospodaření s vodou. Dotace je určena pro vlastníky a stavebníky rodinných a bytových domů, kteří chtějí šetřit vodu i své peníze. Příjem žádostí začíná 29. května, rozdělovat se bude 100 milionů korun.

Jaké projekty jsou podporované?

1) Akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady – pouze v oblastech s akutním nedostatkem vody
(celková maximální výše dotace 55.000 Kč, maximální fixní část 20.000 Kč + 3.500 Kč/m3 nádrže, dotace na zpracování projektu není)

Dotace na koupi zahradní nádrže na dešťovou vodu o objemu min. 2 m3 k zalévání zahrady nebo využití jako vody užitkové. Srážková voda zachycená například na střeše je přes filtrační zařízení akumulována v podzemní nádrži s přepadem do vsakovacího zařízení. Tyto systémy budou podporovány jen u stávajících domů v oblastech výrazně postižených suchem, například tam, kde bylo v posledních třech letech zásobování vodou nutné zajistit cisternami nebo platil zákaz zalévání a napouštění bazénů. Doložení stanoviskem obce nebo odkazem na veřejně dostupné dokumenty.

Pro získání dotace musí být splněno alespoň jedno z kritérií:

V obci bylo od roku 2014:
1) nutné alespoň jednou zajistit náhradní zásobování pitnou vodou;
2) místní vyhláškou opakovaně omezeno používání pitné vody minimálně ve dvou letech;
3) místní vyhláškou dlouhodobě omezeno používání pitné vody minimálně na dobu 3 měsíců v jednom roce.

2) Akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady a splachování WC

(celková maximální výše dotace 65.000 Kč, maximální fixní část 30.000 Kč + 3.500 Kč/m3 nádrže, dotace na zpracování projektu není)

Dotace na pořízení tohoto systému není územně omezena.

3) Využití přečištěné odpadní vody jako vody užitkové bez využití srážkové vody

(celková maximální výše dotace 105.000 Kč, maximální fixní část 45.000 Kč + 3.500 Kč/m3 nádrže, dotace na zpracování projektu 10.000 Kč)

Dotace na instalaci komplexního systému na recyklaci vody. Svádění vod z umyvadel, van a sprch samostatným rozvodem do speciálního zařízení na recyklaci tzv. šedé vody, kde je voda přečištěna a dále využívána jako voda užitková např.pro splachování toalet.

4) Využití přečištěné odpadní vody jako vody užitkové s využitím srážkové vody

(celková maximální výše dotace 105.000 Kč, maximální fixní část 60.000 Kč + 3.500 Kč/m3 nádrže, dotace na zpracování projektu 10.000 Kč)

Dotace na realizaci nejdokonalejších systémů, které budou recyklovat šedou vodu a současně využívat i vodu srážkovou.

Co vše pokryje dotace?

Dotace může pokrýt maximálně 50 procent způsobilých výdajů, mezi které je možné zahrnout nákup zařízení, jeho instalaci, zemní práce i úpravu rozvodů. U projektů zaměřených na přečištění odpadních vod je součástí dotace i úhrada nákladů na projektovou dokumentaci ve výši 10 tisíc korun.

Dešťovka šetří vodu i peníze
Návratnost investice je různá. Může být už od 10 let u složitějších systémů.
Díky novým systémům by domácnost mohla ušetřit až 100 m3 vody ročně.
Při ceně vody 70 - 115 Kč/m3 by běžná domácnost mohla ušetřit 7000-11500 ročně.

Vyhlášení výzvy MŽP: 27.duben 2017 11:15
Žádosti přijímány elektronicky od 29.května 2017 10:00 až do vyčerpání celkové alokace.
Alokace: 100 milionů Kč

Základní principy Dešťovky:

 • rychlá administrace – pravidlo 3 týdnů
 • možnost opravy žádosti v případě zjištění nedostatků
 • uznatelnost výdajů ode dne vyhlášení výzvy
 • doba na realizaci projektu 1 rok od akceptace žádosti

Jak získat dotaci?

 • seznámit se s podmínkami
 • připravit podklady pro žádost (vyžadován jednoduchý projekt – oslovte dodavatele)
 • podat elektronickou žádost
 • doložit dokončení realizace systému
 • podpis návrhu smlouvy a vyčkání na dotaci

Kdo vám poradí?

 • dotační kalkulačka na www.dotacedestovka.cz
 • osobní konzultace na krajských pracovištích SFŽP ČR
 • Zelená linka – zdarma 800 260 500
 • e-mail – info@sfzp.cz

Dotační program Dešťovka II.

 

Jímka SL 290 - 40,0

 

 • CZ
 • EN
 • DE
 • RU
 • ESP
 • Žumpa je jímka,
  která odpadní vodu nečistí,
  ale pouze shromažďuje!

 • Likvidujte odpadní
  vodu, buďte šetrní k
  naší přírodě!

   

 • Ministerstvo ŽP,
  vyhlásilo dotační program
  Dešťovka, od dubna 2017!!!

 • Septik je vícekomorová
  nádrž, určená pro první
  stupeň čištění ...

 • Betonovou jímku
  můžete ihned po montáži
  začít používat!

FB