Dotační program Dešťovka II.

Nestihli jste využít první kolo dotačního programu Dešťovka? Pro velký zájem vyhlásilo MŽP a SFŽP ČR finanční dotaci pro využití srážkové a odpadní vody v domácnostech a zahradách s názvem Dešťovka II – 2. výzva. Žádosti budou přijímány elektronicky od 7. září 2017 od 10:00 na webových stránkách www.dotacedestovka.cz až do vyčerpání alokace, která činí 240 milionů Kč. O dotaci mohou žádat vlastníci a stavebníci rodinných a bytových domů. Dotace se netýká rekreačních objektů.

Jaký je účel dotačního programu Dešťovka II?

 • motivace k udržitelnému hospodaření s vodou v domácnostech a na zahradách (využití dešťové či přečištěné šedé vody k zalévání a splachování)
 • zajištění užitkové vody v době sucha
 • ušetření nákladů na pitnou vodu
 • snížení odebírané pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů

Zajímavosti z dotačního programu:

 • Polovina financí je určena pro suchem ohrožené oblasti, polovina pro ostatní uživatele. Maximální výše podpory až 50 % z celkových způsobilých výdajů. Jedna domácnost si může přijít až na 105 000Kč.
 • Aktualizovaný seznam suchých obcí zde. Pokud žadatel svoji obec v seznamu nenajde, měl by si ověřit splnění kritérií na obci, což může doložit k žádosti individuálně.
 • Je prodloužena lhůta na doložení papírové žádost s přílohami a odborného posudku na 30 dní.
 • Neotálejte, v prvním kole byly dotace rozebrány během 28 hodin.
 • Do 3 týdnů od podání žádosti bude žadatel vyrozuměn, zda je žádost v pořádku či zda má odstranit nedostatky. Po schválení žádosti bude žadateli do 3 týdnů od uzavření smlouvy odeslána dotace.
 • Na realizaci projektu od doby akceptace žádosti je 12 měsíců.

Podporované projekty:

1) Srážková voda pro zálivku zahrady

 • celková maximální výše dotace 55.000 Kč
 • 20.000 Kč na pořízení a instalaci systému + 3.500 Kč/m3 vypočítaného objemu nádrže na vodu (min 2m3), dotace na zpracování projektu není

Dotace na koupi zahradní nádrže na dešťovou vodu o objemu min. 2m3 k zalévání zahrady nebo využití jako vody užitkové. Srážková voda zachycená například na střeše je přes filtrační zařízení akumulována v podzemní nádrži s přepadem do vsakovacího zařízení. Tyto systémy budou podporovány jen u stávajících domů v oblastech výrazně postižených suchem. Nutné doložení stanoviskem obce nebo odkazem na veřejně dostupné dokumenty.

Pro získání dotace musí být splněno alespoň jedno z kritérií:

V obci bylo od roku 2014:

 • nutné alespoň jednou zajistit náhradní zásobování pitnou vodou;
 • opakovaně omezeno používání pitné vody minimálně ve dvou letech;
 • dlouhodobě omezeno používání pitné vody minimálně na dobu 3 měsíců v jednom roce.
 • aktualizovaný seznam suchých obcí zde.

2) Srážková voda pro zálivku zahrady a splachování wc

 • celková maximální výše dotace 65.000 Kč
 • 30.000 Kč na pořízení a instalaci systému + 3.500 Kč/m3 vypočítaného objemu nádrže (min 2m3), dotace na zpracování projektu není

Dotace na pořízení tohoto systému není územně omezena.

3) Přečistěná odpadní voda jako voda užitková bez využití srážkové vody

 • celková maximální výše dotace 105.000 Kč (max. 50 %)
 • 45.000 Kč na pořízení a instalaci systému bez srážkové vody
 • 3.500 Kč/m3 vypočítaného objemu nádrže (min 2m3)
 • 10.000 Kč na zpracování projektu

Dotace na instalaci komplexního systému na recyklaci vody - svádění vod z umyvadel, van a sprch samostatným rozvodem do speciálního zařízení na recyklaci tzv. šedé vody, kde je voda přečištěna a dále využívána jako voda užitková např. pro splachování toalet.

4) Využití přečištěné odpadní vody jako vody užitkové s využitím srážkové vody

 • celková maximální výše dotace 105.000 Kč
 • 60.000 Kč na pořízení a instalaci systému
 • 3.500 Kč/m3 vypočítaného objemu nádrže (min 2m3)
 • 10.000 Kč na zpracování projektu

Dotace na realizaci nejdokonalejších systémů, které budou recyklovat šedou vodu a současně využívat i vodu srážkovou.

Poznámky:

Dotace může pokrýt maximálně 50 procent způsobilých výdajů, mezi které je možné zahrnout nákup zařízení, jeho instalaci, zemní práce i úpravu rozvodů. U projektů zaměřených na přečištění odpadních vod je součástí dotace i úhrada nákladů za projektovou dokumentaci ve výši 10 tisíc korun.

Jaká je orientační návratnost?

Návratnost je různá. Může být už od 10 let u složitějších systémů. Díky novým systémům by domácnost mohla ušetřit až 100 m3 vody ročně. Při ceně vody 70-115 Kč/m3 by běžná domácnost mohla ušetřit 7000 - 11500 Kč ročně.

Základní principy Dešťovky:

 • rychlá administrace – pravidlo 3 týdnů
 • možnost opravy žádosti v případě zjištění nedostatků
 • uznatelnost výdajů ode dne vyhlášení výzvy
 • doba na realizaci projektu 1 rok od akceptace žádosti

Jak získat dotaci:

 • Seznámit se s podmínkami, nechat zpracovat odborný posudek.
 • Připravit podklady pro žádost (vyžadován jednoduchý projekt – oslovení dodavatele).
 • Podat elektronickou žádost.
 • Vyčkat na posouzení žádosti.
 • Doložit dokončení realizace systému.
 • Podpis návrhu smlouvy a vyčkání na dotaci.
 • Vyplacení podpory.

Kdo vám poradí se získáním dotace:

 • dotační kalkulačka na www.dotacedestovka.cz
 • osobní konzultace na krajských pracovištích SFŽP ČR
 • Zelená linka – zdarma 800 260 500
 • e-mail – info@sfzp.cz

Dotační program Dešťovka

 

Jímka SL 290 - 40,0

 

 • CZ
 • EN
 • DE
 • RU
 • ESP
 • Žumpa je jímka,
  která odpadní vodu nečistí,
  ale pouze shromažďuje!

 • Likvidujte odpadní
  vodu, buďte šetrní k
  naší přírodě!

   

 • Ministerstvo ŽP,
  vyhlásilo dotační program
  Dešťovka, od dubna 2017!!!

 • Septik je vícekomorová
  nádrž, určená pro první
  stupeň čištění ...

 • Betonovou jímku
  můžete ihned po montáži
  začít používat!

FB