Jímka SL 290 - 40,0

parametry
Objem: 38,9 m³
Hmotnost:
jímka 17,7t
víko   6,1t
komínek   0,4t
celkem 24,2t
cena (Kč)
120 000,- bez DPH
145 200,- s DPH

Jímka SL 290 - 40,0

Septik SL 150-8,6s je prefabrikovaná železobetonová podzemní nádrž o objemu 8,6m3, kterou tvoří vlastní obdélníková nádrž (rozdělená do 3 samostatných komor = 3komorový septik), víko nádrže, 2 komínky a 2 zákrytové destičky. Mezi jednotlivými komorami jsou umístěny norné stěny, které prodlužují dráhu proudící vody a tím zvyšují účinnost septiku.
Jímka, tvořící korpus septiku, je vyrobená z armovaného betonu se speciální přísadou, která zaručuje vodotěsnost. Standardně je natřena penetračním nátěrem (zevnitř nebo zvenčí).

Tento výrobek je určen k zabudování do země, a to i v případě výskytu spodních vod. Horní hrana jímky musí být umístěna nad hladinou podzemní vody.

Jímka je ve standardním provedení pojezdná osobním automobilem B125, při pojezdu většími auty popř. při umístění pod komunikaci je nutné víko jímky zesílit (D400 provádíme za příplatek).

Samotný septik v dnešní době nestačí na čištění vody (účinnost 60-80 %), proto se používá v kombinaci s dalšími zařízeními, která musí navrhnout projektant vodohospodářských staveb. Musíte také zajistit povolení na vypouštění vyčištěné vody od příslušného vodoprávního orgánu.

Vhodné využití:

 • Předčistění pro kořenové pole
 • Předčistění pro pískový filtr
 • Předčistění pro biologický filtr
 • a další...

V případě nutnosti hlubšího zapuštění lze vybavit větším počtem komínků.
Septiky jsou dimenzované pro uložení v hloubce max. 6 metrů pod úrovní terénu.
Ke každému septiku obdržíte certifikát o nepropustnosti dle ČSN 750905.

SL 290 - 40,0 Výkres jímky SL 290-40,0 ke stažení v PDF
technické parametry, rozměry, hmotnost, další užitečné informace

 

SL 290 - 40,0 Technický list ke stažení v PDF
technické parametry a další užitečné informace

Uložit

PORADNA
Takto označené položky jsou povinné
 • CZ
 • EN
 • DE
 • RU
 • ESP
 • Žumpa je jímka,
  která odpadní vodu nečistí,
  ale pouze shromažďuje!

 • Likvidujte odpadní
  vodu, buďte šetrní k
  naší přírodě!

   

 • Ministerstvo ŽP,
  vyhlásilo dotační program
  Dešťovka, od dubna 2017!!!

 • Septik je vícekomorová
  nádrž, určená pro první
  stupeň čištění ...

 • Betonovou jímku
  můžete ihned po montáži
  začít používat!

FB