Septiky

Septik je usazovací nádrž na částečné čištění odpadní vody, která je rozdělena do několika komor, jimiž postupně odpadní voda protéká. Mimo jiné i na počtu komor je závislá účinnost septiku. Čím více komor, tím se usazuje více nečistot a účinnost čištění je tak vyšší. I tak ale septik v naprosté většině případů nedosahuje takové účinnosti, aby mohl fungovat jako jediný mechanizmus čištění odpadních vod. Musí být doplněn o další stupeň čištění. Často se doporučuje doplnění například o zemní štěrkový či pískový filtr, který na septik navazuje a dostatečně vodu dočistí. Takováto varianta se, co do účinnosti, vyrovná aktivační čistírně odpadních vod. V případě použití septiku je nutné mít povolení příslušného odboru životního prostředí, který stanoví podmínky pro jeho používání. Je nutné si nechat vypracovat projekt od projektanta vodohospodářských staveb. Toho řešení likvidace odpadních vod je dlouhodobě finančně méně náročné než žumpa a není závislé na elektrické energii.

POPTAT

 • CZ
 • EN
 • DE
 • RU
 • ESP
 • Žumpa je jímka,
  která odpadní vodu nečistí,
  ale pouze shromažďuje!

 • Likvidujte odpadní
  vodu, buďte šetrní k
  naší přírodě!

   

 • Ministerstvo ŽP,
  vyhlásilo dotační program
  Dešťovka, od dubna 2017!!!

 • Septik je vícekomorová
  nádrž, určená pro první
  stupeň čištění ...

 • Betonovou jímku
  můžete ihned po montáži
  začít používat!

FB