Jímka SL 280 - 22,0

parametry
Objem: 22,0 m³
Hmotnost:
jímka 11,8t
víko   3,7t
komínek   0,4t
celkem 15,9t
cena (Kč)
64 100,- bez DPH
77 561,- s DPH

Jímka SL 280 - 22,0

Jímka SL 220-22,0 je prefabrikovaná železobetonová podzemní nádrž o objemu 22,0m3, kterou tvoří vlastní obdélníková nádrž, víko nádrže, komínek a zákrytová destička.
Jímka je vyrobená z armovaného betonu se speciální přísadou, která zaručuje vodotěsnost. Standardně je natřena asfaltovým lakem (zevnitř nebo zvenčí).
Tento výrobek je určen k zabudování do země, a to i v případě výskytu spodních vod. Horní hrana jímky musí být umístěna nad hladinou podzemní vody. Technické spáry lze těsnit speciální těsnící maltou.
Jímka je ve standardním provedení pojezdná osobním automobilem, při pojezdu většími auty popř. při umístění pod komunikaci je nutné víko jímky zesílit (provádíme za příplatek - nutno konzultovat).

Vhodné využití:

 • Žumpa (jímka na vyvážení)
 • Nádrž na dešťovou vodu
 • Retenční nádrž
 • Vodojem
 • Kalojem
 • Revizní šachta
 • Vodoměrná šachta
 • Úkapová nádrž
 • Nádrž na technologické tekutiny
 • Jímka na odpady
 • Sklep (lze vybavit oknem či dveřmi)
 • a další...

V případě nutnosti hlubšího zapuštění lze vybavit větším počtem komínků.
Jímky jsou dimenzované pro uložení v hloubce max. 4,5 metrů pod úrovní terénu.
Ke každé jímce obdržíte certifikát o nepropustnosti dle ČSN 750905.

SL 280 - 22,0 Výkres jímky SL 280-22,0 ke stažení v PDF
technické parametry, rozměry, hmotnost, další užitečné informace

 

SL 230 - 16,0 Technický list ke stažení v PDF
technické parametry a další užitečné informace

Uložit

Uložit

PORADNA
Takto označené položky jsou povinné
 • CZ
 • EN
 • DE
 • RU
 • ESP
 • Žumpa je jímka,
  která odpadní vodu nečistí,
  ale pouze shromažďuje!

 • Likvidujte odpadní
  vodu, buďte šetrní k
  naší přírodě!

   

 • Ministerstvo ŽP,
  vyhlásilo dotační program
  Dešťovka, od dubna 2017!!!

 • Septik je vícekomorová
  nádrž, určená pro první
  stupeň čištění ...

 • Betonovou jímku
  můžete ihned po montáži
  začít používat!

FB