Jímka SK 220 - 4,4

parametry
Objem: 4,42 m³
Hmotnost:
jímka   3,15t
víko 0,7t
k+d 0,4t
celkem   4,25t
cena (Kč)
19 550,- bez DPH
23 656,- s DPH

Jímka SK 220 - 4,4

Jímka SK 220-4,4 je prefabrikovaná železobetonová podzemní nádrž o objemu 3,0m3, kterou tvoří vlastní válcová nádrž, víko nádrže, komínek a zákrytová destička.
Jímka je vyrobená z armovaného betonu se speciální přísadou, která zaručuje vodotěsnost. Standardně je natřena penetračním nátěrem (zevnitř nebo zvenčí).
Tento výrobek je určen k zabudování do země, a to i v případě výskytu spodních vod. Horní hrana jímky musí být umístěna nad hladinou podzemní vody.
Jímka je ve standardním provedení pojezdná osobním automobilem B125, při pojezdu většími auty popř. při umístění pod komunikaci je nutné víko jímky zesílit (D400 provádíme za příplatek).

Vhodné využití:

 • Žumpa (jímka na vyvážení)
 • Čistírna odpadních vod
 • Nádrž na dešťovou vodu
 • Retenční nádrž
 • Vodojem
 • Kalojem
 • Revizní šachta
 • Vodoměrná šachta
 • Úkapová nádrž
 • Nádrž na technologické tekutiny
 • Jímka na odpady
 • Přečerpávací šachta
 • a další ...

V případě nutnosti hlubšího zapuštění lze vybavit více komínky.
Jímky jsou dimenzované pro uložení v hloubce max. 4,5 metrů pod úrovní terénu. V případě potřeby hlubšího uložení nás kontaktujte.
Ke každé jímce obdržíte certifikát o nepropustnosti dle ČSN 750905.

SK 220 - 4,4 Výkres jímky SK 220-4,4 ke stažení v PDF
technické parametry, rozměry, hmotnost, další užitečné informace

 

SK 220 - 4,4 Technický list ke stažení v PDF
technické parametry a další užitečné informace

PORADNA
Takto označené položky jsou povinné
 • CZ
 • EN
 • DE
 • RU
 • ESP
 • Žumpa je jímka,
  která odpadní vodu nečistí,
  ale pouze shromažďuje!

 • Likvidujte odpadní
  vodu, buďte šetrní k
  naší přírodě!

   

 • Ministerstvo ŽP,
  vyhlásilo dotační program
  Dešťovka, od dubna 2017!!!

 • Septik je vícekomorová
  nádrž, určená pro první
  stupeň čištění ...

 • Betonovou jímku
  můžete ihned po montáži
  začít používat!

FB