Jímka SK 280 - 25,0

parametry
Objem: 24,7 m³
Hmotnost:
jímka 10,5t
víko   4,1t
komínek+destička   0,4t
celkem 15,0t
cena (Kč)
66 500,- bez DPH
80 465,- s DPH

Jímka SK 280 - 25,0

Jímka SK 280-25,0 je prefabrikovaná železobetonová podzemní nádrž o objemu 25,0m3, kterou tvoří vlastní válcová nádrž, víko nádrže a zákrytová destička.
Jímka je vyrobená z armovaného betonu se speciální přísadou, která zaručuje vodotěsnost. Standardně je natřena penetračním nátěrem (zevnitř nebo zvenčí).
Tento výrobek je určen k zabudování do země, a to i v případě výskytu spodních vod. Horní hrana jímky musí být umístěna nad hladinou podzemní vody.
Jímka je ve standardním provedení pojezdná nákladním automobilem D400.

Jímka je převážena jako nadměrný náklad.

Vhodné využití:

 • Žumpa (jímka na vyvážení)
 • Nádrž na dešťovou vodu
 • Retenční nádrž
 • Vodojem
 • Kalojem
 • Lapoly
 • Revizní šachta
 • Vodoměrná šachta
 • Úkapová nádrž
 • Nádrž na technologické tekutiny
 • Jímka na odpady
 • a další ...

V případě nutnosti hlubšího zapuštění lze vybavit větším počtem komínků.
Jímky jsou dimenzované pro uložení v hloubce max. 6 metrů pod úrovní terénu.
Ke každé jímce obdržíte certifikát o nepropustnosti dle ČSN 750905.

SK 280 - 25,0 Výkres jímky SK 280-25,0 ke stažení v PDF
technické parametry, rozměry, hmotnost, další užitečné informace

 

SK 280 - 25,0 Technický list ke stažení v PDF
technické parametry a další užitečné informace

PORADNA
Takto označené položky jsou povinné
 • CZ
 • EN
 • DE
 • RU
 • ESP
 • Žumpa je jímka,
  která odpadní vodu nečistí,
  ale pouze shromažďuje!

 • Likvidujte odpadní
  vodu, buďte šetrní k
  naší přírodě!

   

 • Ministerstvo ŽP,
  vyhlásilo dotační program
  Dešťovka, od dubna 2017!!!

 • Septik je vícekomorová
  nádrž, určená pro první
  stupeň čištění ...

 • Betonovou jímku
  můžete ihned po montáži
  začít používat!

FB