Jímka SK 230 - 7,7

parametry
Objem: 7,6 m³
Hmotnost:
jímka   4,0t
víko   1,3t
komínek+destička   0,4t
celkem   5,7t
cena (Kč)
27 900,- bez DPH
33 759,- s DPH

Jímka SK 230 - 7,7

Jímka SK 230-7,7 je prefabrikovaná železobetonová podzemní nádrž o objemu 7,7m3, kterou tvoří vlastní válcová nádrž, víko nádrže a zákrytová destička.
Jímka je vyrobená z armovaného betonu se speciální přísadou, která zaručuje vodotěsnost. Standardně je natřena penetračním nátěrem (zevnitř nebo zvenčí).
Tento výrobek je určen k zabudování do země, a to i v případě výskytu spodních vod. Horní hrana jímky musí být umístěna nad hladinou podzemní vody.
Jímka je ve standardním provedení pojezdná osobním automobilem B125, při pojezdu většími auty popř. při umístění pod komunikaci je nutné víko jímky zesílit (D400 provádíme za příplatek).

Vhodné využití:

 • Žumpa (jímka na vyvážení)
 • Nádrž na dešťovou vodu
 • Retenční nádrž
 • Vodojem
 • Kalojem
 • Revizní šachta
 • Vodoměrná šachta
 • Úkapová nádrž
 • Nádrž na technologické tekutiny
 • Jímka na odpady
 • Přečerpávací šachta
 • a další...

V případě nutnosti hlubšího zapuštění lze vybavit větším počtem komínků.
Jímky jsou dimenzované pro uložení v hloubce max. 6 metrů pod úrovní terénu.
Ke každé jímce obdržíte certifikát o nepropustnosti dle ČSN 750905.

SK 230 - 7,7 Výkres jímky SK 230-7,7 ke stažení v PDF
technické parametry, rozměry, hmotnost, další užitečné informace

 

SK 230 - 7,7 Technický list ke stažení v PDF
technické parametry a další užitečné informace

PORADNA
Takto označené položky jsou povinné
 • CZ
 • EN
 • DE
 • RU
 • ESP
 • Žumpa je jímka,
  která odpadní vodu nečistí,
  ale pouze shromažďuje!

 • Likvidujte odpadní
  vodu, buďte šetrní k
  naší přírodě!

   

 • Ministerstvo ŽP,
  vyhlásilo dotační program
  Dešťovka, od dubna 2017!!!

 • Septik je vícekomorová
  nádrž, určená pro první
  stupeň čištění ...

 • Betonovou jímku
  můžete ihned po montáži
  začít používat!

FB